The Open Directory Project.

Directory of Psykologi Resources

Home > World > Svenska > Vetenskap > Samhällsvetenskap > Psykologi

Psykologi (från grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap) har givits olika definitioner under olika perioder, som t.ex. "läran om själslivet" eller "läran om beteendet". Psykologin har sina rötter i medicinens och filosofins världar under mitten av 1800-talet. Psykologi består av många underområden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi. Eftersom människan är både en biologisk och social varelse har psykologin som universitetsämne anknytningar till många andra vetenskapliga discipliner, från filosofi till genetik.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Svenska > Vetenskap > Samhällsvetenskap > Psykologi

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us