The Open Directory Project.

Directory of ව්‍යාපාරික Resources

Home > World > Sinhala > ව්‍යාපාරික

මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන් සිංහල‍‍ භෂාවෙන් පමණක් ලියැවුනු ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි වේ. ව්‍යාපාරික කටයුතු • ක‍‍ාර්මික, ව‍ානිජ, මූල්‍ය, පාරි‍භෝගික, භාන්ඩ හා සේවා හුවමාරු කටයුතු ඇතුලත් වෙබ් අඩවි. • වෙල‍‍දාම්, වෙල‍‍ඳාම් කරන මිනිසුන්, වෙල‍‍ද සංගම්, අධ්‍ය‍ාපනික ආයතන හා පුහුණු අ‍ායතන, ආරථික පුවත් හා සිදුවීම් වෙබ් අඩවි. ව්‍යාපාරික ස්ථිතිය • සංස්ථා හා ව්‍යාපාර වල නිල වෙබ් අඩවි, නිෂ්පාදන, බෙදාහැරීම් හා වෙලදාම් • වානිජ, මූල්‍ය, ‍ෛන්‍යික, ප්‍රායෝගික, මාන‍ව සම්පත් කළමනාකරණය සැ යු : ව්‍යාපාර වර්ග නාමයන් හා පාරි‍භෝගික ‍ තොරතුරු සපයන වෙබ් අඩවි World/Sinhala/Home: Consumer Information මෙහි වර්ගීකරණයට විය යුතුයි ‍වැඩි විස්තර සදහා බලන්න. සැ යු : අන්තර්ජාලය මගින් භ‍ාන්ඩ හා සේවා සපයන වෙබ් අඩවි World/Sinhala/Shopping මෙහි වර්ගීකරණයට විය යුතුයි.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Sinhala > ව්‍යාපාරික

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us