The Open Directory Project.

Directory of Humanisme Resources

Home > World > Norsk > Samfunn > Religion og livssyn > Humanisme

Humanisme er filosofi/livssyn som setter mennesket og de menneskelige verdier i sentrum. I filosofihistorisk forstand en åndsretning som under renessansen strebet etter human dannelse ved studium av oldtidens litteratur og filosofi. Sentrale representanter er Erasmus fra Rotterdam, Michel Montaigne og Thomas More. Fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet snakker man om nyhumanismen (Herder, Goethe, Schiller o.a.), og blant vår tids filosofer har franskmannen Jacques Maritain og svensken Ingemar Hedenius stått for henholdsvis kristne og ikke-kristne humanistiske idealer. I Norge har humanismen vært representert av bl.a. Nansenskolen på Lillehammer, grunnlagt av Kristian Schjelderup og Anders Wyller.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Norsk > Samfunn > Religion og livssyn > Humanisme

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us