The Open Directory Project.

Directory of Heimevernet Resources

Home > World > Norsk > Samfunn > Forsvar > Heimevernet

Heimevernet skal sikre totalforsvarets mobilisering, overvåke lokalområdene og støtte forsvarsgrenenes operasjoner, herunder skal avdelingene med alle midler påføre fienden størst mulig tap. Orgnisasjonen skal også bidra til å avverge eller begrense naturkatastrofer og andre alvorlige ulykker i fredstid.

Subcategories

Other Languages

 

Home > World > Norsk > Samfunn > Forsvar > Heimevernet

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us