The Open Directory Project.

Directory of DVD Resources

Home > World > Norsk > Handel > Underholdning > Film > DVD

DVD står for Digital Versatile Disc, og er et medium med høy kapasitet for lagring av digital informasjon. I denne kategorien vil du finne butikker som selger videofilmer som er lagret på DVD. Film industrien i samarbeid med produsentene av DVD spillere har blitt enige om å ha en viss kontrol over salg og distribusjon av filmer. Dette gjør de ved å legge inn koder på platene som gjør at en DVD bare skal være spillbar i en bestemt sone:

  1. Kanada og USA med tilhørende territorier.
  2. Japan, Europa, Sør-Afrika, Midtøsten og Egypt
  3. Sør-øst Asia inklusiv Hong Kong.
  4. Australia, New Zeland, Stillehavsøyene, Sentral Amerika, Mexico, Sør Amerika og Karibia.
  5. Tidligere Sovjet Unionen, India, Afrika, Nord Korea, Mongolia
  6. Kina
Noen butikker tilbyr å fikse utvalgte videospillere slik at den kan spille flere soner, men dette fører til tap av garanti på spilleren. Import eller salg av DVD plater i soner man ikke er i, er et lisensbrudd og dermed med stor sannsynelig et brudd på loven om åndsverk. Jeg vet pr. idag ikke om noen rettslig presedens, og vil derfor føre opp forandlere som tilbyr importerte filmer.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Norsk > Handel > Underholdning > Film > DVD

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us