The Open Directory Project.

Directory of Theosofie Resources

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Religie en Spiritualiteit > Theosofie

Theosofie betekent "Goddelijke Wijsheid". Dit wil zeggen dat alles wat vanuit de goddelijke bron komt, onder theosofie valt. Het betekent ook dat alles dat naar die bron leidt onder theosofie valt. Dit is nogal een ruime omschrijving. In de praktijk wordt de term theosofie meestal gebruikt voor ideeën die voortbouwen op H.P. Blavatsky en haar boeken. Verder zijn er verschillende theosofische organisaties. H.P. Blavatsky heeft samen met 17 anderen in 1875 de Theosophical Society opgericht. Een paar jaar na haar dood is deze opgesplitst. Sindsdien zijn er meerdere Theosophical Societies. In Nederland betekent dit dat er meerdere Theosofische Genootschappen zijn en een Theosofische Vereniging.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Religie en Spiritualiteit > Theosofie

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us