The Open Directory Project.

Directory of Filosofie Resources

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Filosofie

Filosofie, een combinatie van de Griekse woorden philo (liefde) en sophia (wijsheid), houdt zich bezig met rationeel onderzoek naar waarheden, kennis, existentiële vraagstukken en (menselijk) handelen. Filosofie wordt traditioneel ingedeeld in 4 hoofdstromingen. Metafysica is op zoek naar de ultieme eigenschappen van de werkelijkheid. Kennisleer of epistemologie is het onderzoek naar de bronnen en het onstaan van kennis. De ethiek houdt zich bezig met moraal en rechtvaardigheid. De esthetiek tenslotte bestudeert de kunstzinnigheid en schoonheid. Hedendaags is deze traditionele indeling echter minder gebruikelijk.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Filosofie

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us