The Open Directory Project.

Directory of Kindermishandeling Resources

Home > Kids and Teens > International > Nederlands > Mens en Maatschappij > Kindermishandeling

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die door de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of pasief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > Kids and Teens > International > Nederlands > Mens en Maatschappij > Kindermishandeling

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us