The Open Directory Project.

Directory of แชร์แวร์ Resources

Home > World > Thai > คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ > แชร์แวร์

แชร์แวร์ (อังกฤษ: shareware) เป็นที่นิยมโดย Bob Wallace มีนิยามคือ โปรแกรมที่ ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่าย ให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และ มักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Thai > คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ > แชร์แวร์

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us