The Open Directory Project.

Directory of Forskning Resources

Home > World > Svenska > Vetenskap > Samhällsvetenskap > Psykologi > Forskning

Forskning i psykologi kan handla om allt från hur olika signalsubstanser verkar i hjärnan till hur effektiv psykoterapi är sett utifrån en rad olika perspektiv. Det som binder samman psykologisk forskning är användningen av korrekt metodik och att man tillämpar riktlinjer fastställda av bland andra American Psychology Association. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment.

Subcategories

Resources in This Category

 

Home > World > Svenska > Vetenskap > Samhällsvetenskap > Psykologi > Forskning

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us