The Open Directory Project.

Directory of Hedendom Resources

Home > World > Svenska > Samhälle > Religion > Hedendom

Hedendom är tro baserad på föreställningar om besjälad natur och en mångfald av gudomliga väsen. Kallas ibland för naturreligioner. Hedniska religioner är vanligen geografiskt begränsade och karaktäriseras av geografisk och kulturell särart från sitt respektive område och folk. En del hedniska religioner är rekonstruktioner eller revitaliseringar av äldre religioner.

Subcategories

Other Languages

 

Home > World > Svenska > Samhälle > Religion > Hedendom

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us