The Open Directory Project.

Directory of Buddhism Resources

Home > World > Svenska > Samhälle > Religion > Buddhism

Buddhismen uppstod i Indien för mer än 2000 år sedan. Grundaren, Siddhartha Gautama, kallas buddha som betyder 'upplyst'. Efter sin upplysning predikande han att allt är lidande. Lidandets källa är människans livstörst. Om denna bara kan utsläckas så kan människan nå nirvana, ett tillstånd då lidandet upphört. Vägen dit går genom den åttafaldiga vägen: rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt strävan, rätt vaksamhet och rätt försjunkande. Buddhism är en religion med många riktningar och organisationer. Alla varianter av buddhism som grundar sig på Buddhas läror hör hemma under denna kategorin.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Svenska > Samhälle > Religion > Buddhism

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us