The Open Directory Project.

Directory of Arbetarrörelsen Resources

Home > World > Svenska > Samhälle > Arbete > Arbetarrörelsen

Fackföreningsrörelsen, används här som ett samlingsbegrepp för fackföreningarna och de organisationer de i sin tur har genererat. Exvis centralorganisationer, karteller, förbund, klubbar mm. - Jmf Labor Movement Arbetarrörelsen, är en samlande beteckning för de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning. I Sverige används begreppet för att beteckna samarbetet mellan Landsorganisationen (LO) och det Socialdemokratiska ArbetarePartiet (SAP). - Inte att förväxla med Labor Movement

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Svenska > Samhälle > Arbete > Arbetarrörelsen

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us