The Open Directory Project.

Directory of Europa Środkowo-Wschodnia Resources

Home > World > Polski > Regionalne > Europa > Regiony > Europa Środkowo-Wschodnia

Europa Środkowo-Wschodnia to nazwa stosowana dla określenia europejskich państw powstałych w wyniku rozpadu bloku socjalistycznego. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy - geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Polski > Regionalne > Europa > Regiony > Europa Środkowo-Wschodnia

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us