The Open Directory Project.

Directory of Wydziały i instytuty Resources

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Geografia > Wydziały i instytuty

Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie geografii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także geograficzne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Geografia > Wydziały i instytuty

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us