The Open Directory Project.

Directory of Górnictwo Resources

Home > World > Polski > Biznes > Górnictwo

GÓRNICTWO = przemysł obejmujący ogół czynności niezbędnych do wydobywania z ziemi kopalin użytecznych. Dzieli się na pięć branż:
1) górnictwo węglowe (wydobycie węgla kamiennego i brunatnego);
2) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) górnictwo surowców hutniczych (wydobycie rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu);
4) górnictwo surowców chemicznych (obejmuje głównie wydobycie soli i siarki);
5) górnictwo surowców budowlanych i drogowych (kwarcytów, magnezytów, dolomitów, glin ogniotrwałych i ceramicznych, gipsu, marmuru, żwiru oraz piasku).

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Polski > Biznes > Górnictwo

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us