The Open Directory Project.

Directory of Пазаруване онлайн Resources

Home > World > Bulgarian > Пазаруване онлайн

Страниците се вписват съгласно официалното име на биснеса. Не се вписват страници на индивидуални дистрибутори на тип "Multi-Level Marketers". "Пазаруване онлайн" съдържа страници чийто основен фокус е да позволят на потребителя да избере и получи стоки и услуги. Изисквания към страниците: 1.Да има предлагани продукти. 2.Да са обявени цените на стоките или услугите. 3.Да съществува начин за поръчка. Той може да бъде онлайн заявка, телефон, факс, електронна поща или друг способ, чрез който потребителя може да заяви стоки или услуги от дома си. Предлагайте за вписване сайтове, които се отнасят за магазини и нямат форма за поръчка към съответната Регионална категория - по местонахождение на магазина. За заглавие на сайта в тази категория се използва името на юридическото лице, управляващо магазина.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Bulgarian > Пазаруване онлайн

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us