The Open Directory Project.

Directory of Периферни Устройства Resources

Home > World > Bulgarian > Компютри > Хардуер > Периферни Устройства

Периферни са онези устройства които не са част от самия компютър но са свързани с него и обикновенно се разпологат близо до него. Известни са още и като входно/изходни (I/O) устройства. Някои периферни устройства се монтират заедно с основните елементи на компютъра, например: твърд диск, CD-ROM или мрежова интерфейсна карта. Други периферни устройства се намират извън кутията на компютъра, като принтер, сканер или плотер.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Bulgarian > Компютри > Хардуер > Периферни Устройства

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us