The Open Directory Project.

Directory of Ճանապարհորդություն Resources

Home > World > Armenian > Ժամանց > Ճանապարհորդություն

Ժամանց/Ճանապարհորդություն ցանկը պարունակում է այն կայքերը, որոնք ա) առնչվում են տուրիստային, ճանապարհորդական բիզենսի հետ. դա կարող է լինել տուրիստային ծառայություններ առաջարկող կազմակերպություններ (ավիաուղիներ, հյուրանոցներ և ալյն), տուրիստական գործակալություններ և գիդեր, բ) առաջարկում են օգտակար խորհուրդներ տուրսիտներին և ճանապարհորդներին թե երկրի ներսում, թե՝դրսում։

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Armenian > Ժամանց > Ճանապարհորդություն

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us