The Open Directory Project.

Directory of Naturismus Resources

Home > World > Česky > Volný čas > Naturismus

Hnutí propagace nahoty a její praktikování. Slovo má základ v latinském "nudo", což znamená "nahý". Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je "naturismus". Pochází z latinského slova natura, což znamená "příroda". Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody. Dalším označením "praktikování nahoty", které je i v mezinárodním měřítku stále více používáno, jsou písmena "FKK". Je to zkratka německého slova Freikörperkultur, což volně přeloženo znamená "kultura volného těla". Protože nudistické hnutí má svůj novodobý původ právě v Německu, odkud se šíří dál do celého světa, je stále častěji k označení nudistických pláží a kempů i mimo Německo používána právě tato zkratka. [zdroj: nudismus.cz]

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Česky > Volný čas > Naturismus

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us