The Open Directory Project.

Directory of Želvy Resources

Home > World > Česky > Volný čas > Domácí zvířata > Plazi a obojživelníci > Želvy

Želvy (Testudines) se od ostatních plazů odlišují především tím, že je jejich tělo chráněno kostěným krunýřem, který se vyvinul z jejich žeber. Do tohoto řádu se zahrnuje i několik dnes již vyhynulých druhů. Nejstarší druhy želv žili před 215 miliony let, což z nich dělá jednu z nejstarších skupin plazů (o mnoho více něž ještěři nebo hadi). V dnešní době je na světě asi 300 druhů želv, některé z nich jsou silně ohrožené. Želvy jsou studenokrevní živočichové, což znamená, že teplota jejich těla se mění podle okolního prostředí. Jsou typicky dlouhověké, někteří jedinci se dožili i více než 150 let.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Česky > Volný čas > Domácí zvířata > Plazi a obojživelníci > Želvy

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us