The Open Directory Project.

Directory of Geomatika Resources

Home > World > Česky > Věda > Nauky o Zemi > Geomatika

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje geomatiku jako „vědecký a technický interdiciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací“. Zahrnuje široký okruh oborů, které mohou být použity společně k vytvoření detailního, avšak srozumitelného obrazu fyzického světa a našeho místa na něm. K těmto oborům patří zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Česky > Věda > Nauky o Zemi > Geomatika

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us