The Open Directory Project.

Directory of Nezávislá tvorba Resources

Home > World > Česky > Počítače > Internet > Tvorba a vývoj stránek > Tvůrci stránek > Nezávislá tvorba

Do této kategorie v žádném případě nepatří nabídky firem či společností poskytující služby v oblasti tvorby www stránek a osob, které jsou s nimi jakkoliv spojeny. Do této kategorie patří nabídky jednotlivců (psané v jednotném čísle), kteří se tvorbě stránek věnují sami za sebe - stránky většinou tvoří ve svém volném čase a někteří mají tvorbu stránek jen jako hobby. Také sem mohou být zařazeny nabídky skupin, nesmí se však jednat o firmu a v nabídce musí být výslovně uvedeno, že se jedná o nezávislou tvorbu a to tak, že se jedná o tým lidí, kteří nejsou spojeni s žádnou společností a ve svém volném čase pracují na projektech, které si svobodně vybrali, že je podpoří (komerčně či nekomerčně). Firma může být do této kategorie zařazena jen v případě, že se jedná o jednotlivce, který není spojen s žádnou další společností - jedná se o případ, kdy jednotlivec na stránce výslovně uvede, že vše dělá SÁM bez VZTAHU k jiné společnosti a přitom se označuje za firmu či živnostníka.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Česky > Počítače > Internet > Tvorba a vývoj stránek > Tvůrci stránek > Nezávislá tvorba

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us