The Open Directory Project.

Directory of Internetové obchody Resources

Home > World > Česky > Internetové obchody

Tato kategorie slouží zejména pro umísťování odkazů na Internetové obchody. V tématických kategoriích určených pro odkazy na internetové obchody platí následující pravidla (tato pravidla neplatí v podkategoriích Adresáře, Elektronické aukce a Inzerce, neboť se do těchto podkategorií nevkládají odkazy na internetové obchody jako takové).

Co je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na které se nabízí k prodeji zboží či služby a to tak, že je lze objednat z domova. Aby se stránky daly považovat za internetový obchod musí obsahovat

Stránky, které toto nesplňují, nepovažujeme za internetové obchody a nebudou v této kategorii zařazeny - lze je však zařadit v jiné méně náročné tématické kategorii (pokud splní podmínky příslušné kategorie).

Co musí internetový obchod splňovat, aby mohl být zařazen?
Nezařazujeme všechny internetové obchody, ale snažíme se vybírat kvalitní a dobré obchody. Obchody posuzujeme podle jejich stránek.

Zařazen může být jen obchod, který:


Upřesnění výše uvedených podmínek pro obchody, které dodávají do České republiky:
V této kategorii mohou být zařazeny jakékoliv obchody, které splní výše uvedené podmínky a mají k dispozici stránky v českém jazyce. Předpokládáme, že většina obchodů bude své služby nabízet v České republice a pro ně zde uvádíme podrobnější podmínky, které musí obchod splnit, aby respektoval zájmy spotřebitele v České republice a nijak nesnižoval jeho práva.

Následující pravidla tedy platí jen pro obchody, které nabízí své služby v rámci ČR a pokud se v nich mluví o zákonech, pak jsou vždy myšleny zákony české (pokud existuje obchod s českými stránkami, který nabízí své služby jen v zahraničí, pak pro něj platí jen výše uvedené podmínky a podmínka o respektování zájmů spotřebitele se pak může konfrontovat s právními podmínkami v dané zemi):

Obchod musí splňovat zákonné podmínky a nesmí zákonu odporovat! Zejména musí být na stránce obchodu snadno dohledatelné tyto údaje: Obchod také nesmí mít takové podmínky, tak aby zákazníka stavěl do nevýhodné pozice vůči tomu jaká práva mu dává občanský zákoník - například nutit spotřebitele podřídit se ve smluvním vztahu obchodnímu zákoníku.

Obchod by měl mít jednoznačné podmínky tak, aby pokud možno nepřipouštěly různé varianty jejich výkladu. Rovněž by měly na stránce být snadno dohledatelné všechny dokumenty, na které se odkazuje (např. ceník dopravy).

Obchod, který tyto podmínky nesplňuje, by neměl být v sekci internetových obchodů vůbec zařazen.

Editor může ve specifických případech rozhodnout o zařazení obchodu, který nevyhovuje tímto podmínkám - například u hygienického zboží lze akceptovat i obchod, který neakceptuje odstoupení od smlouvy, když je výrobek použit. I když je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovat například podmínku, že nelze vrátit použitý zubní kartáček atd.


O zařazení příslušného obchodu rozhoduje editor dle zdravého rozumu, tak aby zařazený obchod byl přínosem pro uživatele a uživatel o něm na základě jeho obsahu nemusel pochybovat.

Subcategories

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Česky > Internetové obchody

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us